5/5 - (18 bình chọn)

10 câu thần chú Mật tông, Thần chú trừ tà ma và Câu thần chú khi gặp ma

10 câu thần chú Mật tông, Thần chú trừ tà ma giúp giải trừ tà ma và câu thần chú khi gặp ma. Đối với những người tìm hiểu tâm linh có lẽ một trong số họ đã từng bị nhiễm tà thì mới hiểu rằng bị nhiễm tà sẽ có biểu hiện như thế nào. Biểu hiện như sau: khó chịu, stress, tâm lý hoảng loạn, mơ thấy có người đuổi giết mình liên tục, thấy vong tà chiếm xác, thường xuyên bị bóng đè, khó ngủ,… Hãy đọc thần chú trừ tà uy lực nhất trong Phật giáo.

Câu thần chú Om Mani Padme Hum trừ tà hiệu quả nhất

Câu thần chú Om Mani Padme Hum còn gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Thần chú 6 âm là câu thần chú được Phật Quan Thế Âm Bồ Tát truyền lại trong suốt 1000 kiếp vì sự an lạc của chúng sanh, công đức vô lượng. Mong muốn muôn vàn loài được thoát khổ, vãng sanh nơi Cực Lạc.

Thần chú Om Mani Padme Hum trừ tà ma, thần chú trừ tà uy lực nhất trong Phật giáo và cũng là câu chú mang sóng năng lượng tích cực, giúp giải phóng thân tâm, trừ phiền não, tiêu tan nghiệp chướng.

Thần chú trừ bùa ngải, chú Đại Bi trừ tà ma, chú Đại Bi tiếng Phạn

Thần chú trừ bùa ngải, chú Đại Bi trừ tà ma, chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Chú Đại Bi còn gọi là Đại Bi Tâm Đà Na Ni, là bài chú của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Thế Âm Bồ Tát vì nghĩ đến chúng sanh với tâm đại từ đại bi, Ngài có mong chúng sanh được an vui, diệt trừ bệnh tật, sống thọ, giàu có, tiêu trừ nghiệp chướng của nhiều kiếp trước.

Cầu thần chú của Đức Tara Xanh xua đuổi tà ma quỷ cũng là những câu thần chú khi gặp ma

Thần chú OM TARE TUTTARE TURE SOHA chứa đựng toàn bộ hạnh nguyện của Bồ Tát Tara xanh. Ngài Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA dịch nghĩa là:

 • Om: Đại diện sự giác ngộ về thân, khẩu, ý.
 • Tare: Giải thoát luân hồi.
 • Tutare: Giải thoát khỏi tám nỗi sợ hãi, tham, sân, si, mạn, nghi, kiêu ngạo, ghen ghét, tà kiến.
 • Ture: Giải phóng khỏi khổ đau, giải thoát suy nghĩ rối loại.
 • Soha: Khơi gợi Phật tánh, Bồ Đề tâm trong bạn.

Tụng câu thần chú Tara Xanh sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ và sự giận dữ, bảo vệ khỏi những chướng ngại và tăng trưởng tâm từ bi, và ước nguyện được thành toàn nhanh chóng.

Câu thần Chú của Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi, Câu thần chú khi gặp ma

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri mantra) là một trong những câu niệm Phật xua đuổi ma quỷ, những câu thần chú trừ ma quỷ quan trọng, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, từ bi và sự thông minh siêu việt. Giúp khả năng vận dụng trí tuệ vượt qua bất kỳ sự u mê, ảo tưởng và khổ đau mà chúng sinh phải trải qua. Thần chú thể hiện trí tuệ hoàn hảo, một yếu tố quan trọng giúp ta vượt trên tất cả.

Ý nghĩa thần chú Văn Thù Lợi Sư trừ ma quỷ, xua đuổi tà ma

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi – Om A Ra Pa Ca Na Dhih cũng nằm trong những câu niệm Phật xua đuổi ma quỷ, những câu thần chú trừ ma quỷ hiệu quả nhất hiện nay

 • Om: Đại diện cho sự giác ngộ về thân, khẩu, ý. Là một âm tiết thiêng liêng và huyền bí bắt nguồn từ Ấn Độ.
 • Ah: Thể hiện sự hiểu biết về bản chất của sự vật, hiện tượng.
 • Ra: Thể hiện sự hiểu biết về quan điểm của các tổ sư đạo Phật Nguyên Thuỷ.
 • Pa: Đại diện cho thiền định.
 • Tsa: Thể hiện tầm quan trọng của Niết bàn, Luân hồi.
 • Na: Thể hiện nghiệp.
 • Dhi: Điều này thường được giải thích là sự hiểu biết.

Kinh Phật Xua đuổi ma quỷ, thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Kinh Phật Xua đuổi ma quỷ, thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề là một thần chú trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai mà Chư phật đã từng tuyên nói. Thần chú Chuẩn đề đã từng đem đến những hạnh phúc, an lành cho vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi nước.

Thần chú trừ tà uy lực nhất trong Phật giáo, ý nghĩa câu Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề : OM CALE CULE CUNDI SOHA

 • Om: Một từ thiêng liêng được coi là một biểu tượng âm thanh ban đầu của vũ trụ.
 • Cale: Một biến thể của tên Cundi.
 • Cule: Một biến thể khác.
 • Cundī: Sự tinh khiết của Phật Mẫu Chuẩn Đề.
 • Svāhā: Có thể đó là sự thật.

Câu Thần chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn trừ tà ma

Chú lăng nghiêm tiếng phạn (Shurangama in Sanskrit) là thần chú uy lực bậc nhất trong Phật giáo, thuộc trong top Những câu niệm Phật xua đuổi ma quỷ, những câu thần chú trừ ma quỷ hiệu quả nhất, thần chú trừ tà uy lực nhất trong Phật giáo, dùng để diệt trừ tà ma và loại bỏ những năng lượng tiêu cực. Thần chú cao thâm, vi diệu, có sức mạnh trong không gian và toàn bộ pháp giới tràn ngập bởi ánh sáng từ bi và trí tuệ. Đây là thần chú dài nhất trong tất cả các chú, là hành trang không thể thiếu của bất kỳ hành giả tu tập đạo Phật nào.

Câu thần chú khi gặp ma, câu tâm chú lăng nghiêm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA

Cầu Thần chú Vãng sanh tiếng Phạn xua đuổi ma quỷ

Thần chú Vãng sanh xua đuổi ma quỷ có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Vãng sanh Tịnh độ được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Chú Vãng sanh có công năng vô cùng to lớn, có thể giúp giải trừ toàn bộ nghiệp lực căn bản để chúng sinh vãng sanh miền cực lạc.

Thần chú Vãng sanh như sau: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha

Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, Câu thần chú khi gặp ma

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh truyền đạt những bản chất tốt đẹp nhất của trái tim, từ bi và trí tuệ. Sinh ra trong tâm an bình, trong sáng, tràn ngập lòng từ bi bắc ái.

Thần chú trừ tà uy lực nhất trong Phật giáo, nguyên văn tiếng Phạn câu thần chú là: Gate Gate Pāragate Pārasaṃgate Bodhi Svāhā

 • Gate: suy ra từ động từ gam nghĩa là đi
 • Pāragate: là đã đi qua bờ bên kia.
 • Pārasaṃgate: là đã đi hoàn toàn qua bờ bên kia.
 • Bodhi: danh từ giống cái, có nghĩa là sự giác ngộ.
 • svāhā: (ind) là tán thán từ, nguyên là từ dùng trong lễ hiến tế lên thần linh trong nghi thức tôn giáo ở Ấn độ.
 • bodhi svāhā: Giác ngộ.

Cầu thần chú của vị thần tài Phật giáo Zambala

Theo Phật Giáo Mật Tông, Đức DZambala chính là một hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Phật của lòng từ bi, mang lại của cải, giàu sang và sự thịnh vượng.

Ngài DZambala đã phát nguyện rằng khi có người niệm tên Ngài hoặc trì tụng thần chú của Ngài: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA hoặc OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA với một lòng hướng thiện và từ bi thì ngoài sự giàu có về tâm linh, Ngài cũng sẽ giúp chúng ta toại nguyện cả về vật chất. Bản Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên không phải là vị thần bình thường mà là hóa thân từ bi của Chư Phật để độ hóa chúng sinh.

Câu thần chú Dược Sư giải từ bệnh tật do bùa ngải gây ra

Thần chú Dược sư là thần chú hạnh nguyện của Bồ Tát Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Những ai tụng niệm câu thần chú và tưởng nhớ đến Ngài với lòng từ bi, trắc ẩn và một lòng hướng thiện thì họ sẽ thoát khỏi hiểm nguy, chướng ngại, đau đớn về thể xác và tâm hồn, diệt trừ mọi tam độc tham, sân, si, xóa bỏ toàn bộ cội nguồn của bệnh tật và nguy hại.

Khi còn đang hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra 12 nguyện lớn có công năng cứu giúp hết thảy chúng sinh bị đói rách, bệnh tật, thân hình xấu xa, chuyển nữ thành nam,… khiến họ được đầy đủ các thiện căn và thành tựu sở nguyện.

Câu thần chú Dược Sư phiên bản ngắn Tây Tạng: Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha

 • Tayata: ngoài Vòng luân hồi và Niết bàn.
 • Om: Một từ thiêng liêng được coi là một biểu tượng âm thanh ban đầu của vũ trụ.
 • Bekandze Bekandze: Gọi Phật Dược Sư hai lần.
 • Maha Bekandze: Đại đức Phật Dược Sư.
 • Randza Samungate: Hoàn toàn được đánh thức.
 • Soha: Hòa tan trong tôi.

Ở trên chúng tối đã chia sẽ về 10 câu thần chú Mật tông trừ tà ma, Câu thần chú khi gặp ma.

Đeo gì để trừ tà ma, Vòng đeo tay trừ tà ma, Vòng Trầm hương trừ tà ma

Trong tâm Linh cũng có 2 thế lực. Có thế lực xấu (quỷ, tà ma, âm binh, vong xấu) và thế lực tốt (thần, thánh, tiên).

Những người có căn thường bị tác động bởi thế giới tâm linh, bởi vì họ có thể nhìn thấy vong, nhìn thấy tà ma, còn có thể giao tiếp được với thế giới tâm linh, và có thể giao tiếp với cả tà và thánh. Khi chưa được nhà ngài gia hộ thì họ rất dễ bị tà ma chiếm xác và sai khiến, chính vì thế mà có người bị vong tà ma quỷ quấy phá hay chiếm xác xem bói.

Ngoài ra các bạn có thể đọc các câu thần chú trừ bùa ngải tà ma, Chú Đại Bi trừ tà ma, kinh Phật xua đuổi ma quỷ sau đây, đây là các câu thần chú bên Phật Giáo, ngoài tác dụng trừ tà thì còn nhiều tác dụng khác khiến chúng ta có được sự thoải mái, thân tâm an lạc, tâm an thì vạn sự lành hoặc sử dụng vòng vòng đeo tay trừ tà ma, Vòng Trầm hương trừ tà ma.

Các tác dụng của Nhang Trầm Hương trừ tà thu hút may mắn

 • Các tác dụng của Nhang Trầm Hương đẩy lùi các khí âm, tạp khí, tà khí, bùa ngải và mang may mắn đến cho gia chủ;
 • Nhang Trầm Hương có nhiều tác dụng đối với sức khỏe và tâm trí của con người. Hương trầm hương tự nhiên giúp giảm căng thẳng, lo âu và tạo cảm giác thư giãn. Hơn nữa, nó cũng được sử dụng để giảm đau nhức. Ngoài ra, nó là một phương tiện tuyệt vời để tăng cường sự tập trung và khả năng làm việc.
 • Giúp kích thích tinh thần, sức khỏe giúp con người vui vẻ, tự tin hơn trong cuộc sống;
 • Giúp giảm stress, thư giãn, bớt căng thẳng, mệt mỏi trong công việc;
 • Thanh lọc không khí, mùi hôi, tạo mùi thơm trong không khí giúp tỉnh táo, dễ chịu;
 • Giúp kích thích hệ thần kinh và các tĩnh mạch;
 • Giúp tịnh tâm và dễ đạt được trạng thái nhập định trong hành thiền;
 • Sử dụng nhang Trầm rất tốt cho thiền tinh, yoga, thưởng trà;
 • Còn tạo ra mùi hương trầm dịu nhẹ thành kính dâng Đức Phật và gia tiên.

	
Thần chú trừ tà ma, 10 câu thần chú Mật tông

Nhang Trầm Hương đẩy lùi các khí âm, tạp khí, tà khí, bùa ngải và mang may mắn

Mua bán bột Trầm: Bột Trầm nguyên chất cao cấp

Mua bán nhang Trầm cây: 1kg Nhang Trầm hương tự nhiên cao cấp

Mua bán nụ Trầm: Nhang Trầm hương nụ CAO CẤP

Nụ Trầm thác khói: Nhang Trầm hương nụ thác khói

Vòng nhang Trầm hương: Nhang Trầm hương vòng tự nhiên

Nhang Trầm không tăm: Nhang Trầm hương không tăm cao cấp

Trầm hương treo xe hơi (ô tô): Trầm hương treo xe ô tô nguyên chất 100%

Vòng Trầm hương 108 hạt: Vòng Trầm hương giá rẻ

Xem Thêm:

Thần chú trừ tà uy lực nhất trong Phật giáo

42 câu thần chú Mật Tông trừ ma hiệu quả nhất

Những câu thần chú thu hút may mắn tài lộc

Những câu thần chú linh nghiệm nhất hiện nay