Cây ngải nàng mơn, cây ngải mến khách gồm những loại nào?

Ngải Nàng Mơn còn có tên gọi khác là cây Tóc Tiên hay là Cây ngải mến khách. Chúng có nhiều loại khác nhau như: nàng mơn bông đỏ, nàng mơn bông vàng, bông trắng…